Skip links

Kentsel Dönüşüm Fikirtepe’yi de kurtardı

Kentsel dönüşüm, bugüne kadar birçok çalışma ile halkın canını ve malını kurtarma yolu oldu. Bakanlar Kurulu riskli alan ilanı ile Fikirtepeyi kapsamına aldıktan sonra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel tasarımı ve imar planlarını yaparak Fikirtepeyi ve Fikirtepelileri kurtarıyor.

Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören “Fikirtepe’de yapılan çalışmalar üç yıldır verimsiz olarak sürdürülmekteydi.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Fikirtepelilerin çağrılarına olumlu cevap vermesi ve Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamına alması Fikirtepe için bir milattı. Bakanlar Kurulunun riskli alan ilan etmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının imar planlarını onaylanması sonucu Fikirtepe artık kurtulmuştur. Fikirtepe bir harabe olma tehlikesini atlatmıştır” dedi.

Açıklamasını sürdüren Profesör Öngören “sadece birkaç projede oybirliği ile anlaşmanın oluştuğu, ama inşaat yatırımcılarınca oluşturulan projelerin yüzde seksenin oybirliği bulunamadığından sonuca kavuşamadığı Fikirtepe; yeni projelerdeki sosyal ve kültürel donatı alanlarının eksikliği, ulaşım altyapısının planlanmaması, bazı fırsatçıların ve aracıların yüksek talepleri, inşaat maliyetlerinin yüksekliği, satışlarda KDV’nin yüksek oluşu sebebiyle ileride birçok soruna gebeydi. Bakanlığın bu olası harabeye el alması ile özellikle İstanbul’un ve Kadıköy’ün var olan planlarıyla bütünleşmiş bir imar planı yapılması en büyük kazançtır. Hele bir de Fikirtepe için Türkiyenin ve Dünyanın önemli şehir plancısı, mimar veya tasarımcılarına özel bir Kentsel Tasarım Projesi yaptırılırsa Fikirtepe İstanbul’un yeni Ataşehir’i olabilir. Kentsel tasarım projeleri ne kadar güzel ve başarılı olursa İstanbul ve Kadıköy’ün marka değeri o kadar artar, Türkiye turizm ve yabancıya gayrımenkul satışlarıyla birçok yabancı turist ve yatırımcıyı çekmeye devam eder” diye görüşlerini açıkladı.

Çok tartışılan Fikirtepe emsali hakkında ise Prof. Dr. Gürsel Öngören; “Bakanlığın imar planlarını yaparken emsale de karar verdiğini düşünmek gerekiyor. Emsal ezbere, 3.75 veya 4.14 gibi, ben yaptım deyip yapılmaz. Emsale gore plan çizilmez. Kadıköy ve ulaşım durumuyla bütüncül, imar planının durumuna gore belirlenmesi gerekir. Fikirtepede kişi başına yeteri kadar yeşil alan düşmesi, okul, cami, kültür merkezi ve hastane için yer bırakılması gerekir. Ada bazında ele alıp, yüzde yirmibeşi terk edin deyip, kalanına bina yapılmaz. Kanaatimce Bakanlık bu konuda popülist davranmayıp, emsal baskısından etkilenmeyip, şehircilik ilkelerine göre karar vermelidir. Burada emsalden çok, çocuklarımıza nasıl bir Fikirtepe bırakacağımız önemlidir. Fikirtepede aydınlık ve mutlu geleceği; ancak iyi bir kentsel tasarım projesi kurgulayabilir” dedi.

Özellikle Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamına alınmasıyla, belirsizliğin sona ermesi, kira yardımından ve desteklerden yararlanmak  Fikirtepelileri sevindirirken; imar planlarının Bakanlıktan yapılması, kentsel dönüşüm simsarlarının aşırı taleplerinin 2/3 çoğunlukla engellenmesi, daire satışlarında %1 KDV olması ve noter harçlarının olmaması inşaat şirketlerini ve yatırımcıları çok mutlu ediyor. Yakında projeler yapılmadan şirketler arasında el değiştirmeye başlar. Bir adım daha atılarak Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğünün liderliği ile Fikirtepe Projesinin her adımının koordine edilmesi ve  Fikirtepe’deki inşaat ruhsatlarının da marka değeri olan projeler kapsamında Bakanlık tarafından verilmesi gerekmektedir. Böylece hem Fikirtepeli hem de inşaat yatırımcıları kamu kurumları arasında zaman kaybetmemiş olur. Kadıköy ve İstanbul bir an önce kentsel dönüşümün Dünyaya örnek olacak bayrak bir projesine kavuşur” açıklamasını yapan Prof. Dr. Gürsel Öngören “kentsel dönüşüm Fikirtepe’yi kurtardı inşallah Fikirtepe de kentsel dönüşümde önemli bir örnek olur” diye sözlerini tamamladı.

Bu web sitesi, web deneyiminizi geliştirmek için çerez bilgilerini kullanır
Explore
Drag