Skip links
Kentsel Dönüşüm ve Hukuk

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

Kentsel dönüşüm sürecinde ortaklık yapısının doğru kurulması projenin başarı ile tamamlanmasındaki en önemli aşamadır. Bu aşamada hukuk profesyoneli ve alanında uzman Kentsel Dönüşüm Danışmanı eşliğinde sürece dahil olunması son derece önemlidir. Sıklıkla belirtildiği üzere kentsel dönüşüm projelerinin temelinde “uzlaşma” yer almaktadır. Sözleşmenin her iki tarafında çıkarlarını en iyi şekilde koruması ve paylaşım oranlarının en iyi şekilde belirlenmesi ve paylaşım büyük bir doğruluk ve hakkaniyetle yapılması özelleşmiş uzmanlık gerekmektedir. Hukuk ve gayrimenkul profesyonelleri bu aşamadaki objektif ve tarafsız yargıları anlaşmanın hazırlanması ve kabul edilmesinde çok önemli girdiler oluşturmaktadır. Alınacak uzman görüşleri ve ilgili çalışmalar sürecin tıkanmasına engel olacağı gibi, tıkanan noktalarda başvuru belgesi olarak de ilgilileri tarafından kullanılabilir.

Kentsel dönüşümde yer alan tüm oyuncular stratejik öneme sahip faktörler olarak her aşamada öne çıkmaktadırlar. Farklı disiplinlerin bir araya gelmesi ile gerçekleştirilen bir “takım çalışması”, kentsel dönüşüm sürecinin dengesini kuran, değerin adil paylaşımına imkan veren ve tüm tarafların çıkarının optimum bir noktada buluşmasını sağlayan önemli bir rol oynamaktadır.

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

Sıkça Sorulan Sorular

Kentsel dönüşüm, kentteki sorunlu alanların belirlenip, sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesi amacı ile yeniden yapma veya sağlıklı hale getirmek için uygulama yapılması anlamına gelmektedir. Kısaca kentsel dönüşüm kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesidir. Bu şekilde de kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, depreme dayanıklı olmayan, ekonomik ömrünü doldurmuş binaların yeniden yapılarak olası doğal afetler sonucu oluşacak zararların en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Kentsel dönüşüm sürecinde ortaya çıkacak ihtiyaçlar şunlar olabilir; yeni konut yapılması, doğal afet riski olan bölgelerdeki veya yapısı itibariyle riskli olan binaların yeniden inşası, zayıf yapılı binaların (gecekondu) yapımının engellenmesi, şehrin modern ve medeni ihtiyaçları karşılayacak hale getirilmesi (kongre ve finans merkezleri, park ve eğlence alanları inşası).

Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebi ile can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan riskli alanlar ile ekonomik ömrünü tamamlamış, yıkılma veya ağır hasar görme tehlikesi olan yapılar ve alanlar, 6306 sayılı Kanun kapsamında belirlenecektir. Yapılan risk tespitleri sonrasında başlanacak olan uygulamalar “Kentsel Dönüşüm Eylem Planı” içerisinde yer alacaktır. Kentsel dönüşüm eylem planlarının önceliği; birinci deprem bölgelerinde yer alan illerde ve ikinci deprem bölgesinde bulunup acil risk taşıyan yerler de olacaktır.
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun madde 5 “Riskli yapıların yıktırılmasında ve bunların bulunduğu alanlar ile riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarındaki uygulamalarda, öncelikli olarak malikler ile anlaşma yoluna gidilmesi esastır. Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda işyeri bulunanlara geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilir.”
Bakanlar Kurulu kararı ile kararlaştırılan riskli alan ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen rezerv yapı alanını ifade eder. Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan ya da yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere tespit edilen alanlara uygulama alanı denir.
Riskli alan, Yönetmelik madde 5 “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir ve teklif olarak Bakanlar Kuruluna sunulur.”
Bir binanın riskli olup olmadığı 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre tespit edilecektir. Yapının ekonomik ömrünü tamamlamış olduğunun, depremde yıkılacak veya ağır hasarının çok olduğunun risk tespit kuruluşlarına tespit ettirilmesi ve alınacak risk raporu ile anlaşılır.

Online Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı.

Aşağıda yer alan iletişim kanallarını kullanarak alanında uzman avukatlarımıza ulaşabilir ve sorunlarınıza çözüm oluşturabilirsiniz.

Talep Oluştur

Soru ve görüşleriniz için kentsel dönüşüm danışmanlarımızla görüşebilirsiniz.

Destek Merkezi

Mesaj Gönder

Talepleriniz uzmanlarımız tarafından değerlendirilerek dönüş sağlanacaktır.

[email protected]

İletişime Geç

İletişim hattımızdan konusunda uzman avukatlarımızla görüşebilirsiniz.

+90 212 292 56 23

Kentsel Dönüşüm Haberleri

Çevre, şehircilik ve kentsel dönüşüm süreçlerine yönelik en güncel hukuki bilgilere bültenimizi ve blog sayfamızı takip ederek ulaşabilirsiniz.

🍪 This website uses cookies to improve your web experience.

Kentsel Dönüşüm Bülteni.

Abone Ol

  Bültenimiz kar amacı gütmeyen bilgilendirme platformudur

Bu web sitesi, web deneyiminizi geliştirmek için çerez bilgilerini kullanır
Explore
Drag