Skip links

Kentsel Dönüşüm Danışmanının Rolü Nedir?

kentsel-donusum-danismaninin-rolu-nedirTürkiye’nin pek çok bölgesi deprem bölgesi olduğundan dolayı riskli bölgeler ve yapılar için 16.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile birlikte kentsel dönüşüm hayatımızın bir parçası oldu. Kentsel dönüşüm projeleri ile birlikte proje süreçlerinin takibi ve işlemlerin yapılması ile ilgili hizmet veren kentsel dönüşüm danışmanı iş kolu ortaya çıkmış oldu. Kentsel dönüşüm danışmanlığı üzerine ortaya çıkan iş kolunun çıkışının temelinde kat maliklerinin veya kiracılarının yeni yasa kapsamında yenilecek binalarla ilgili hem teknik hem de hukuki bilgi birikiminin olmaması, kentsel dönüşüm projelerinde yapılan inşaat uygulamaları, müteahhitlerin kat malikleri aleyhine sözleşmeler yapma ihtimali gibi kişilerin haklarının koruma zorunluluğu sebebiyle ortaya çıkmıştır. Kentsel dönüşüm projelerinde danışman olarak çalışan kişiler kat maliklerinin haklarının savunan ve kişilerin aleyhinde işlem yapılmasının önüne geçmek üzere donanım sahibi olan kişilerdir.

Kentsel Dönüşüm Danışmanı ile Çalışmanın Faydaları

Kentsel dönüşüm danışmanı olarak çalışan değişik disiplinlerde pek çok kişi ve kurum bulunmaktadır. Sadece kentsel dönüşüm üzerine yoğunlaşan kişiler kentsel dönüşüm danışmanı olarak çalışmamaktadır. Emlak ofisleri, denetçi kuruluşlar, danışmanlık firmaları, avukatlar, mimarlar, mühendisler ve değerleme uzmanları, lisanslı mühendislik kuruluşları danışman olarak hizmet verebilir. Kentsel dönüşüm danışmanı olarak hizmet veren kişiler ya da bu hizmeti bünyesinde veren kurumlar uzmanlıkları dahilinde danışmanlık yaparken gerekli durumlarda ilgili kişilerden ek destek alarak kişilerin haklarını en iyi şekilde aktarırlar. Kentsel dönüşüm danışmanı ile çalışmaya başlayan kişiler hukuk, gayrimenkul değerleme, mimarlık, mühendislik, imar hukuku gibi farklı alanlarda ihtiyaç duyulacak bilirkişi hizmetini sağlıklı bir şekilde alabilir. Her danışmanlık için ayrı uzmanlar ile görüşmek, senkronize olmayan bir bilgi akışı elde etmek yerine kentsel dönüşüm projeleri için danışmanlık hizmeti veren kişi veya kurumlar ile çalışarak daha sağlıklı bilgi elde etmek ve kentsel dönüşüm sürecini başarı ile yürütmek ve başta deprem olmak üzere doğal afetlere dayanıklı yapılara kavuşmak mümkündür.

Kentsel Dönüşüm Danışmanı ile Çalışmaya Ne Zaman Başlanmalı?

Danışmanlık hizmeti almak için içinden çıkılamaz bir duruma girmek ya da bir olumsuzlukla karşılaşmak yerine projenin en başından bu hizmeti almak uzun vadede daha etkin bir kentsel dönüşüm çalışması içerisinde olacağınız anlamına gelir. Kentsel dönüşüm için yapılan başvuru ile beraber kentsel dönüşüm danışmanı ile çalışmaya başlamak projeden en yüksek verimle fayda sağlanmasına yardımcı olur. Kentsel dönüşüm projelerinin her aşamasında farklı danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç duyulacağından dolayı danışmanlık hizmetini bir kentsel dönüşüm danışmanı üzerinden projenin başlangıcı itibariyle almak gerekir. Hukuksal süreçlerde, projelendirme aşamasında, müteahhit ile anlaşma sürecinde ve müteahhit payının hesaplanmasında, 6306 sayılı Kanun uyarınca idari işlemlerin gerçekleştirilmesinde danışmanlık hizmetinin önemi oldukça büyüktür. Kentsel dönüşüm projelerinde en büyük sorunlar genellikle anahtar teslimde ortaya çıkmaktadır. Bu durum da yapılacak pek bir şeyin kalmadığı anlamına geleceği için olası olumsuzlukların önüne geçmek için, daha sürecin başında kentsel dönüşüm danışmanı ile çalışmak kat malikleri için hem projenin inşaa sürecinde hem de anahtar tesliminde fayda sağlayacaktır.

Bu web sitesi, web deneyiminizi geliştirmek için çerez bilgilerini kullanır
Explore
Drag