Skip links

Eskiyen Apartmanlar ve Siteler için Kentsel Dönüşüm

Siteler için Kentsel Dönüşüm Süreçleri

Kentsel dönüşüm yaşamımızı ve geleceğimizi olumsuz yönde etkileyen çarpık kentleşme sorunun önüne geçebilmek ve gelecek nesillere sağlıklı bir kent bırakabilmek için yasa kapsamında uygulanan projedir. Kentsel dönüşüm projeleri riskli alanların ya da binaların yeniden düzenlenmesini ya da yıkılıp yeniden yapılmasını kapsamaktadır. Riskli alanların ya da binaların günümüz standartlarına uygun ve en önemlisi de depreme dayanaklı olarak yeniden inşa edilmesi can ve mal güvenliğinizi sağlamış olacaktır.  Kentsel dönüşüm projelerinde dikkat edilen en önemli hususlardan birisi de orada yaşayan kişilerin haklarının korunması ve hiçbir şekilde mağdur edilmemesidir. İşlevini yitirmiş ve afet riski taşıyan yapıların bulunduğu alanlar kentsel dönüşüm projeleri için büyük önem arz etmektedir. Kentsel dönüşüm işlevini yitirmiş ve afet riski taşıyan bu alanlar için yeniden yapılandırmayı hedeflemektedir. Kentsel dönüşüm aynı zamanda riskli alanların fiziki, ekonomik, sosyal ve çevresel ihtiyaçlarını gideren ve afet riskinin doğuracağı sorunların en aza indirildiği sağlıklı bir yaşam sunmayı amaçlayan projelerden oluşmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Kanunu işlevini yitirmiş ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan apartmanlar ve sitelere de uygulanmaktadır. Sitelerde kentsel dönüşüm de eski Kanuna göre tüm bağımsız bölüm maliklerinin oybirliği ile karar alması gerekiyordu. Bir daire veya dükkân sahibi olan kişiler kentsel dönüşüme karşı çıktığı takdirde kentsel dönüşümü uygulama imkânsız hale geliyordu. Fakat yeni kentsel dönüşüm kanununa göre eskiyen yapılarda arsa payları sahipleri üçte iki çoğunlukla yeniden yaptırma, müteahhit seçimi ve yeni dairelerin büyüklüğü gibi kararları verebiliyor. Sitelerde kentsel dönüşüm için izlenecek olan ilk adım maliklerden bir kurul oluşturup inşaat şirketleri ile görüşmeye başlamak; bir inşaat şirketi veya müteahhit ile anlaştıktan sonra binaların ekonomik ömrünü tamamlandığını gösteren riskli yapı tespit raporunun alınmasıdır.

Ülkemizde ekonomik ömrünü tamamlamış olan ve ciddi hasarlar bulunduran yapıların can ve mal güvenliğini tehdit altına almasının önüne geçebilmek için kentsel dönüşüm projeleri uygulanmaktadır. Kentsel dönüşüm projeleri kentin dokusunu bozan ve işlevini yitirmiş olan yapıların yıkılarak yerlerine yeni deprem yönetmeliğine uygun olacak şekilde bina yapılmasını amaçlamaktadır.  Siteler alansal büyüklük, parsel sayısı ve bağımsız bölüm sayısındaki çokluk nedeniyle birçok kentsel dönüşüm projesinin içerisinde yer alabilmektedirler. Diğer kentsel dönüşüm projelerinde de olduğu gibi sitelerde kentsel dönüşüm projelerinde de hak sahiplerinin mağdur edilmemesi dikkat edilen en önemli konulardan biridir. Kentsel dönüşüm daire sahiplerine ve müteahhitlere kira yardımı, inşaat kredisi ve faiz desteği gibi ek olanaklar da sunmaktadır. Böylece hak sahiplerinin mağdur edilmemesi ve kentsel dönüşüm sürecini sorunsuz bir şekilde atlatılması amaçlanır. Eskiyen apartman ve sitelerin yeni Kanundan yararlanarak kentsel dönüşüm projelerine girmesi ile  buralarda yaşayan insanların da can ve mal güvenliği sağlanmış oldu. Sitelerde kentsel dönüşüm orada yaşayan insanların sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürmesine imkan sağlar ve  aynı zamanda binalara ve şehre modern görünüm kazandırır.

Bu web sitesi, web deneyiminizi geliştirmek için çerez bilgilerini kullanır
Explore
Drag