2110, 2016

Kentsel Dönüşüm Danışmanının Rolü Nedir?

Türkiye’nin pek çok bölgesi deprem bölgesi olduğundan dolayı riskli bölgeler ve yapılar için 16.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile birlikte kentsel dönüşüm hayatımızın bir parçası oldu. Kentsel dönüşüm projeleri ile birlikte proje süreçlerinin takibi ve işlemlerin yapılması ile ilgili hizmet veren kentsel dönüşüm danışmanı iş kolu ortaya […]

509, 2016

Kentsel Dönüşüm Türleri

Kentsel Dönüşüm Türleri Nelerdir?

Ülkemizde birçok şehirde uygulanmakta olan Kentsel Dönüşüm politikaları kentlerde oluşmuş olan çarpık yapılaşmaların ve fiziksel ve sosyal bozulmaların giderilmesi için uygulanmakta olan politikalardır. Kentsel Dönüşüm kavramı adı altında kentlerde sorunlu olarak tespit edilen bölgelerde yeniden düzenlemeler yapılarak plansız gelişen kentler kontrol altına alınır ve aynı zamanda çarpık yapılaşmanın önüne geçilir. Kentsel Dönüşüm […]

1708, 2016

Eskiyen Apartmanlar ve Siteler için Kentsel Dönüşüm

Siteler için Kentsel Dönüşüm Süreçleri
Kentsel dönüşüm yaşamımızı ve geleceğimizi olumsuz yönde etkileyen çarpık kentleşme sorunun önüne geçebilmek ve gelecek nesillere sağlıklı bir kent bırakabilmek için yasa kapsamında uygulanan projedir. Kentsel dönüşüm projeleri riskli alanların ya da binaların yeniden düzenlenmesini ya da yıkılıp yeniden yapılmasını kapsamaktadır. Riskli alanların ya da binaların günümüz standartlarına uygun ve en […]

1708, 2016

Riskli Alanlarda Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

Riskli Alanlarda Kentsel Dönüşüm Projeleri
Ülkemizde pek çok binanın mühendislik hizmeti almadan yapıldığı, malzeme ve işçilik açısından teknik olarak yetersiz olduğu ve binaların deprem açısından risk taşıdıkları tespit edilmiştir. Bu dayanıksız binalar ne yazık ki mahallelerde semtlerde toplu olarak bulunmaktadır. Bazı mahallelerin %70’i -%80’i kaçak veya dayanıksız yapılardan oluşmaktadır. Bu gerekçeler ile vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu […]

2210, 2014

ARSA PAYI DÜZELTİLMESİ DAVASI

Giriş

Arsa payı, bir arsa üzerinde ortak mülkiyet hakkının bağımsız bölümlere tahsis edilen kısımlarını ifade etmektedir. Özellikle büyük metropollerde, ticari ve turizm kazancının yüksek ya da şehirlerde toprağın az ve değerli olması nedeniyle aynı binadan daire şeklinde bağımsız bölüm veya işyeri olan birden çok kişi bir araya gelerek bir arsa üzerinde ortak olarak gayrimenkul sahibi olmaktadırlar. […]

2210, 2014

ESKİYEN YAPILAR

GİRİŞ

Medeni Kanun ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nun hükümlerine göre; eskiyen ve ekonomik ömrünü doldurmuş apartman veya sitelerin yıkılıp yeniden yapılması için tüm bağımsız bölüm maliklerinin oy birliği ile karar alması gerekmektedir.

Ancak bir daire veya dükkân sahibinin karşı çıkması sonucu içinde 50 daire bulunan apartmanın veya pasajın yeniden yaptırılamaması karşısında birçok bilim insanı bu malikin mahkeme kararı […]

2210, 2014

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARDIMLAR VE KREDİLER

6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu olarak da bilinen Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, riskli alanların ve riskli yapıların Kentsel Dönüşüm kapsamında sağlıklı ve güvenli yaşam alanları haline getirilmesini düzenlemiştir.
Bu Kanun kapsamında, yürütülen uygulamalarda riskli olarak tespit edilmiş yapılar yıkılmakta ve yeniden inşa edilmektedir. Riskli alanlarda ise toplu şekilde boşaltma ve yapılaşma olmaktadır. Riskli […]