Kentsel Dönüşüm DanışmanıKentsel dönüşüm sürecinde ortaklık yapısının doğru kurulması projenin başarı ile tamamlanmasındaki en önemli aşamadır. Bu aşamada hukuk profesyoneli ve alanında uzman Kentsel Dönüşüm Danışmanı eşliğinde sürece dahil olunması son derece önemlidir. Sıklıkla belirtildiği üzere kentsel dönüşüm projelerinin temelinde “uzlaşma” yer almaktadır. Sözleşmenin her iki tarafında çıkarlarını en iyi şekilde koruması ve paylaşım oranlarının en iyi şekilde belirlenmesi ve paylaşım büyük bir doğruluk ve hakkaniyetle yapılması özelleşmiş uzmanlık gerekmektedir. Hukuk ve gayrimenkul profesyonelleri bu aşamadaki objektif ve tarafsız yargıları anlaşmanın hazırlanması ve kabul edilmesinde çok önemli girdiler oluşturmaktadır. Alınacak uzman görüşleri ve ilgili çalışmalar sürecin tıkanmasına engel olacağı gibi, tıkanan noktalarda başvuru belgesi olarak de ilgilileri tarafından kullanılabilir.

Kentsel dönüşümde yer alan tüm oyuncular stratejik öneme sahip faktörler olarak her aşamada öne çıkmaktadırlar. Farklı disiplinlerin bir araya gelmesi ile gerçekleştirilen bir “takım çalışması”, kentsel dönüşüm sürecinin dengesini kuran, değerin adil paylaşımına imkan veren ve tüm tarafların çıkarının optimum bir noktada buluşmasını sağlayan önemli bir rol oynamaktadır.