admin

Hakkında Kentsel Dönüşüm ve Hukuk

Bu Üye henüz herhangi bir bilgi doldurmadı.
Kentsel Dönüşüm ve Hukuk şimdiye kadar 167 kadar blog girişi yaptı
2410, 2016

Kentsel Dönüşümde Kamulaştırma

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KAMULAŞTIRMA YETKİSİ
644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. maddesinin (ı) bendinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; “depreme karşı dayanıksız yapılar ile imar mevzuatına, plan, proje ve eklerine aykırı yapıların ve bunların bulunduğu alanların dönüşüm projelerini ve uygulamalarını yapmak veya yaptırmak” ibareleri ile yetkilendirilmiştir. Daha önceki bölümde de […]

2410, 2016

Kentsel Dönüşüm Kanunu’nda Yetkiler

GENEL OLARAK
644 sayılı KHK’nın 2. maddesinin (ı) bendinde, Bakanlık; “depreme karşı dayanıksız yapılar ile imar mevzuatına, plan, proje ve eklerine aykırı yapıların ve bunların bulunduğu alanların dönüşüm projelerini ve uygulamalarını yapmak veya yaptırmak” ibareleri ile yetkilendirilmiştir. Bakanlık aynı maddenin (ğ) bendinde de; kentsel ve kırsal alan ve yerleşmelerde yapılacak iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamalarında idarelerce […]

2410, 2016

Afet (Deprem) Amaçlı Kentsel Dönüşüm Kavramı Ve Kapsamı

GENEL OLARAK
Afet amaçlı kentsel dönüşümde uygulanacak temel ve özel kanun 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanundur.
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un ilk maddesine göre Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve […]

2110, 2016

Kentsel Dönüşüm Danışmanının Rolü Nedir?

Türkiye’nin pek çok bölgesi deprem bölgesi olduğundan dolayı riskli bölgeler ve yapılar için 16.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile birlikte kentsel dönüşüm hayatımızın bir parçası oldu. Kentsel dönüşüm projeleri ile birlikte proje süreçlerinin takibi ve işlemlerin yapılması ile ilgili hizmet veren kentsel dönüşüm danışmanı iş kolu ortaya […]

509, 2016

Kentsel Dönüşüm Türleri

Kentsel Dönüşüm Türleri Nelerdir?

Ülkemizde birçok şehirde uygulanmakta olan Kentsel Dönüşüm politikaları kentlerde oluşmuş olan çarpık yapılaşmaların ve fiziksel ve sosyal bozulmaların giderilmesi için uygulanmakta olan politikalardır. Kentsel Dönüşüm kavramı adı altında kentlerde sorunlu olarak tespit edilen bölgelerde yeniden düzenlemeler yapılarak plansız gelişen kentler kontrol altına alınır ve aynı zamanda çarpık yapılaşmanın önüne geçilir. Kentsel Dönüşüm […]

1708, 2016

Eskiyen Apartmanlar ve Siteler için Kentsel Dönüşüm

Siteler için Kentsel Dönüşüm Süreçleri
Kentsel dönüşüm yaşamımızı ve geleceğimizi olumsuz yönde etkileyen çarpık kentleşme sorunun önüne geçebilmek ve gelecek nesillere sağlıklı bir kent bırakabilmek için yasa kapsamında uygulanan projedir. Kentsel dönüşüm projeleri riskli alanların ya da binaların yeniden düzenlenmesini ya da yıkılıp yeniden yapılmasını kapsamaktadır. Riskli alanların ya da binaların günümüz standartlarına uygun ve en […]

1708, 2016

Riskli Alanlarda Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

Riskli Alanlarda Kentsel Dönüşüm Projeleri
Ülkemizde pek çok binanın mühendislik hizmeti almadan yapıldığı, malzeme ve işçilik açısından teknik olarak yetersiz olduğu ve binaların deprem açısından risk taşıdıkları tespit edilmiştir. Bu dayanıksız binalar ne yazık ki mahallelerde semtlerde toplu olarak bulunmaktadır. Bazı mahallelerin %70’i -%80’i kaçak veya dayanıksız yapılardan oluşmaktadır. Bu gerekçeler ile vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu […]

1708, 2016

6303 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN

6303 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası            : 6306

Kabul Tarihi                    : 16/5/2012

Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih: 31/5/2012     Sayı : 28309

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm […]

1705, 2016

Anahtar Teslim Kentsel Dönüşüm Projesi Bursa’da devam ediyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteği çerçevesinde Garanti Mortgage’ın, Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu ile birlikte geliştirdiği “Anahtar Teslim Kentsel Dönüşüm Projesi” Bursa’da İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin öncülüğünde uygulanacak.
Riskli yapıların kentsel dönüşümü için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğinde başlatılan “Anahtar Teslim Kentsel Dönüşüm Projesi”nin ikincisi Bursa’da gerçekleştirildi. Bu amaçla; Bakanlık, sektörün önde gelen […]

2707, 2015

1,5 Trilyon Liralık Kentsel Dönüşüm