admin

Hakkında Kentsel Dönüşüm ve Hukuk

Bu Üye henüz herhangi bir bilgi doldurmadı.
Kentsel Dönüşüm ve Hukuk şimdiye kadar 161 kadar blog girişi yaptı
307, 2017

Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Basın Açıklaması

Basın Bülteni
3 Temmuz 2017

Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Basın Açıklaması
DEVLET, ARSA SAHİPLERİNE VE İNŞAAT SEKTÖRÜNE YENİ İMAR YÖNETMELİĞİNE UYUM İÇİN ÜÇ AY SÜRE VERDİ
Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören; Devlet’in, daire sahiplerine, arsa sahiplerine ve İnşaat Sektörü’ne, yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’yle getirilen yapılaşma düzenine uyum sağlaması için üç ay süre verdiğini belirtti.
Prof. Dr. Öngören; arsa sahiplerinin ve inşaat müteahhitlerinin şimdi üç aylık bir sürede inşaat ruhsatı alma yarışına gireceğini söyledi.

[…]

1406, 2017

Kentsel Dönüşüm Hukuku Kitabı

Okumak için tıklayınız

2612, 2016

Kentsel Dönüşümde Çözüm Tarafların İşbirliğinde

1612, 2016

Kentsel Dönüşümde Emlak Konut’a Tarihi Görev – Windowmarket Dergisi

1512, 2016

Kentsel Dönüşümde Emlak Konut’a Tarihi Görev – Platin Dergisi

1512, 2016

Ekonominin Lokomotifi İnşaat Sektöründe Dengeler Değişiyor

2511, 2016

Kentsel Dönüşümde Emlak Konuta Tarihi Görev

İnşaat Sektörüde GYODER, İNDER ve AYİDER gibi sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik görevi üstelenen, Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören Gayrimenkul ve İnşaat Sektörünü değerlendirdi.
Gayrimenkul ve İnşaat Sektörü, Türk Ekonomisine Kattığı Değer ve Yarattığı Çarpan Etkisi ile Büyük Önem Taşıyor. Ekonomiyi Büyütmek ve Artan İşsizliği Önlemek İçin Kentsel Dönüşüm Büyük Bir Fırsat. […]

2710, 2016

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ(1)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanlarının tespitine, riskli yapıların yıktırılmasına, yapılacak planlamaya, dönüştürmeye tabi tutulacak taşınmazların değerinin tespitine, hak sahibi olacaklarla yapılacak anlaşmaya ve yapılacak yardımlara, […]

2410, 2016

Kentsel Dönüşümde İtiraz Ve Davalar

RİSK TESPİT RAPORUNA İTİRAZ
31 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un amacı eskimiş ve içinde kişilerin bulunmasının / yaşamasının sağlıklı olmadığı binaların ve alanların yenilenmesini, iyileştirilmesini ve tasfiye edilmesini sağlamaktır.
6306 sayılı Kanun uyarınca çıkartılmış olan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği” ise, 6306 sayılı Kanunun […]

2410, 2016

Kentsel Dönüşümde İnşaat

RİSKLİ ALANLARDA İNŞAAT
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun madde 6, 5. bendinin (ç) fıkrası gereğince Bakanlık; kamu ve özel sektör işbirliğine dayanan usuller uygulamaya, kat veya hasılat karşılığı usulleri de dâhil olmak üzere inşaat yapmaya veya yaptırmaya, arsa paylarını belirlemeye yetkilidir. Bu düzenlemedeki uygulamalar, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa […]